Chúng tôi nhận giải thưởng Wood Design năm 2016 (do đơn vị lâm nghiệp tài trợ) dành cho tường gỗ cách âm “Yasuragi”.

Tại buổi lễ công bố giải thưởng Wood Design lần thứ 2 vào ngày 24 tháng 10 (thứ hai), chúng tôi vinh dự nhận giải thưởng Wood Design năm 2016 (bộ phận Lifestyle).

Giải thưởng này là hệ thống vinh danh mới đánh giá mặt tối ưu của sản phẩm từ điểm nhìn của người tiêu dùng, dành cho sản phẩm và tổ chức mà cho thấy được nỗ lực tái khám phá giá trị và tính chất tốt của gỗ.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại trang web chính thức HP của văn phòng:

(Văn phòng quản lý Wood Design: https://www.wooddesign.jp)