Công ty Shinoda

Language
日本語
English
tiếng việt
  • TEL:058-214-3495
  • Mail form
  • Company profile

Thanks

Chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi
Chúng tôi rất vui khi nhận được thắc mắc từ quý vị. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gửi thư trả lời (trả lời tự động) khi chúng tôi đã nhận được thư.
Nếu thư không được gửi tới trong vòng 30 phút, có khả năng chúng tôi chưa nhận được thư,
vậy nên chúng tôi mong rằng quý vị điền vào mẫu thư rồi gửi lại cho công ty.

*Trên phần thiết lập của người gửi, có khả năng rơi vào hòm thư rác, hãy kết hợp kiểm tra cả bên trong của thư mục.