BLUE freedom

BLUE Freedom có thể sạc đầy pin 5000mAh trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng bằng cách đặt sản phẩm tại dòng chảy có lưu lượng khoảng 1.2m một giờ. Nó có thể sạc đầy điện thoại smartphone chỉ với từ 1 đến 2 tiếng.