Công ty Shinoda

Language
日本語
English
tiếng việt
 • TEL:058-214-3495
 • Mail form
 • Company profile

Pin tích điện Môi trường / Năng lượng

Đảm bảo cung cấp điện ổn định khi xảy ra thiên tai.

Đề xuất giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của quý khách, thân thiện môi trường. "Hệ thống tích điện có thể sử dụng".

 • Trở thành tiện ích thiết yếu, với vai trò là nguồn điện dự phòng khi mất điện xảy ra.
 • Tiết kiệm năng lượng nhờ Chuyển đỉnh(*), Cắt đỉnh(**).
  (*)Chuyển đỉnh là khi nhu cầu sử dụng điện thấp thì tích điện vào pin.
  (**)Cắt đỉnh là khi nhu cầu sử dụng điện cao thì sử dụng điện của pin.
  Ví dụ, lưu trữ điện vào ban đêm khi giá điện thấp, và sử dụng vào ban ngày khi giá điện cao.
 • Kết hợp năng lượng tái tạo và pin nhiên liệu, hoạt động như một nguồn điện độc lập.
Dung tích pin tích điện Nơi lắp đặt phù hợp Mục đích sử dụng
~15kWh ① Gia đình
② Văn phòng
③ Cửa hàng cỡ nhỏ
● Chuyển đỉnh
● Nguồn điện dự phòng
● Sử dụng năng lượng tái tạo
~50kWh ① Trạm dịch vụ
② Nhà chung cư
③ Cửa hàng cỡ trung bình (Siêu thị)
④ Công trình công ích
⑤ Cửa hàng cỡ nhỏ (Cửa hàng tiện lợi, Bệnh viện)
⑥ Trạm thu phát thông tin
● Chuyển đỉnh
● Cắt đỉnh
● Nguồn điện dự phòng
● Sử dụng năng lượng tái tạo
50kWh~ ① Mạng lưới
② Khu vực
③ Công trường
④ Nhà chung cư
● Chuyển đỉnh
● Cắt đỉnh
● Nguồn điện dự phòng
● Sử dụng năng lượng tái tạo
● Điều chỉnh mạng lưới